Gezamenlijke activiteit in Prokkelweek
Hoogeveen – Studenten van de opleiding Sociaal Agogisch Welzijn 18+ van het Alfa-college in Hoogeveen hebben met de cliënten van De Trans Hoogeveen genoten van een high tea, die door henzelf is bereid. Deze activiteit vond plaats in het kader van de Nationale Prokkelweek, een week waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar tijdens prikkelende ontmoeten.

Blijde gezichten na een geslaagde Prokkel

In Hoogeveen is het doel van Prokkelen meer dan behaald. Studenten en cliënten hebben elkaar beter leren kennen. Waar het bij de start van de ochtend voor beide partijen toch even spannend was, was iedereen zo enthousiast dat de afspraak voor de Prokkelweek voor volgend jaar alvast in de agenda staat.

Op het Alfa-college ontvingen de studenten hun gasten met koffie en thee. In groepjes gingen zij vervolgens in de keuken aan de slag. Na een dik uur bakken werd een heerlijke high tea geserveerd, waar iedereen heerlijk van heeft genoten. Alle deelnemers aan de Prokkel kregen een certificaat en de studenten verrasten de cliënten en hun begeleiders van De Trans met een roos, als dank voor de mooie ochtend.

Prokkelweek
Tijdens de Prokkelweek lopen duizenden mensen met een verstandelijke beperking een dag stage in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Altijd met als doel om elkaar beter te leren kennen.

De Trans
Stichting De Trans begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking en een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die ondersteuningsvragen hebben die levensbreed zijn en levenslang kunnen duren. De ondersteuning richt zich op het ontwikkelen en versterken van de eigen kracht van de cliënt. Belangrijk hierbij is het uitbreiden en onderhouden van de netwerken (buren, vrienden, vrijwilligers of familie / mantelzorgers) en het betrekken van deze netwerken bij de begeleiding van de cliënt. Zo worden de cliënten, samen met anderen, verder geholpen in de samenleving! De samenleving is van ons allemaal en Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij.

Door Henk Boer

Geef een reactie