Hoogeveen – Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten en medewerkers van Stichting Bijeen Hoogeveen, en zeer succesvolle studiedag beleefd.Stdiedag Bijeen 3

Na de krachtige opening door burgemeester Loohuis sprak oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont over het belangrijke en onmisbare proces van hechting bij kinderen. Daarbij gaf hij veel aandacht aan de grote rol van het onderwijs, dus meesters en juffen, daarbij.

Vervolgens konden er verschillende workshops worden gevolgd. Deze werden grotendeels gegeven door de eigen leerkrachten van Bijeen. Zij gaven op een aanstekelijke manier hun collega’s de gelegenheid zich te verdiepen in of kennismaken met aspecten van taal, rekenen, gezonde trends, techniek, talentontwikkeling, ICT, eigenschappen om uit te kunnen groeien tot Happy Kids en het aanmoedigen van gewenst gedrag. Het MFC in Tiendeveen bleek een uitstekend locatie om al deze activiteiten te herbergen. Door het hele gebouw was het dan ook een drukte van belang.

De stichting Bijeen wordt gevormd door 13 locaties voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen. Bijeen daagt graag kinderen en leerkrachten uit om zich te kunnen en te blijven ontwikkelen. En, zoals ergens aan de muur te lezen was: Happy Kids, dat vraagt om Happy Teachers. Deze studiedag heeft daar zeker weer een stevige impuls voor gegeven.

 Studiedag Bijeen 1 Studiedag Bijeen 2

Door Henk Boer

Geef een reactie