Acht mbo’s in het noorden zorgen voor gezamenlijke regeling

Drenthe-Friesland-Groningen – Jongeren moeten vrijuit een mbo-opleiding kunnen kiezen. Schoolkosten of andere financiële drempels in een opleiding mogen geen rol spelen. “Kies de opleiding van je dromen. Dat is belangrijk”, stelt Wim Moes, voorzitter College van Bestuur van het Alfa-college. Acht mbo-scholen in het noorden maken dit samen mogelijk.

Met een tegemoetkoming in de schoolkosten of een betalingsregeling kunnen jongeren vaker kiezen wat zij écht willen. De mbo-scholen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben een gezamenlijke aanpak afgesproken in de vorm van een tegemoetkomingsregeling, waarvoor studenten en hun ouders zo gemakkelijk mogelijk een aanvraag kunnen indienen. Voor diverse opleidingen is het immers nodig materialen, schoolboeken, werkkleding of een laptop aan te schaffen. Om te voorkomen dat deze kosten bepalend zijn voor een studiekeuze, heeft het ministerie van onderwijs eind vorig jaar een budget beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming.

De acht mbo-scholen in het noorden zorgen er samen voor dat minderjarige studenten en hun ouders hierop eenvoudig een beroep kunnen doen. De scholen coördineren de aanvragen voor tegemoetkoming en helpen de ouders om een aanvraag in te dienen voor een onafhankelijke inkomenstoets bij Stichting Leergeld of de woongemeente. Inmiddels zijn de eerste financiële tegemoetkomingen verstrekt en zijn diverse aanvragen in behandeling.

Bespreekbaar maken
De Colleges van Bestuur van de mbo-scholen – Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Drenthe College, Menso Alting, Noorderpoort, Terra en Alfa-college – vinden zo’n gezamenlijke aanpak in het Noorden belangrijk. Wim Moes: “We willen dat jongeren met hun ouders zich alleen hoeven bezighouden met het kiezen van de juiste opleiding. Dat is al moeilijk genoeg. Hierna bespreken we in de intake de mogelijkheden tot tegemoetkoming of afbetaling. We stimuleren het gesprek hierover en zorgen voor een goede coördinatie van de aanvragen.”

Geef een reactie