Hoogeveen – Platteland Subsidiemogelijkheid 2018 voor dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland  De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. De gemeente verdeelt dit bedrag voor de provincie.

De gemeente nodigt de dorpen uit voor 1 februari 2018 aanvragen in te dienen die voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden:Subsidievoorwaarden

  • Alleen initiatieven uit dorp/platteland komen in aanmerking; de kern Hoogeveen is uitgesloten.
  • Initiatieven dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en worden zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd.
  • De dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na toewijzing subsidie gerealiseerd zijn.
  • Bij het initiatief wordt een begroting gevoegd bij indiening.
  • De totale begroting van het initiatief moet meer dan € 3.000 euro zijn.
  • Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand te houden.
  • De resultaten komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
  • Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen neemt een besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de commissie van drie bewoners tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om daarvan af te wijken.
  • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Voor 1 februari 2018 kunt u initiatieven indienen bij de secretaris van de commissie: g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl via een aanvraagformulier en begroting.Het aanvraagformulier en/of nadere informatie kunt u per mail of telefonisch aanvragen bij de secretaris via telefoonnummer 06 52580760

Geef een reactie