Hoogeveen – De Bibliotheek van Hoogeveen opent op 27 januari 2016 de deuren van Het Taalhuis. Wethouder Gert Vos verricht samen met ambassadeur Marjolein Rijfkogel de officiële opening.

Taalhuis

Het Taalhuis
Het Taalhuis is bedoeld voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden. Iedereen met een taalvraag kan langs komen. U kunt er informatie of advies krijgen over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma’s op de computer waarmee u zelf aan de slag kunt. In de bibliotheek is het ook mogelijk voor cursisten om samen met taalvrijwilligers aan de taalvaardigheden te werken.

Laaggeletterd
In Hoogeveen is 1 op de 8 inwoners laaggeletterd. Dat betekent dat Hoogeveen tussen de 7000 en 8000 laaggeletterden telt. Hun taalniveau is lager dan het
Mbo-2-niveau, het minimale niveau van een startkwalificatie voor schoolverlaters. Laaggeletterden beheersen de taal onvoldoende om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Anders dan vaak gedacht gaat het niet enkel om allochtonen. Driekwart van de laaggeletterden is autochtoon.

Hoogeveen Telt mee met Taal
In Hoogeveen is in het actieplan Hoogeveen Telt mee met Taal de ambitie uitgesproken om in 2015 en 2016 in totaal drie procent van de laaggeletterden te bereiken en hen een passend scholingstraject aan te bieden, zodat zij een treetje hoger kunnen komen op de participatieladder. Het scholingstraject kan leiden tot (betaald) werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid. Wethouder Gert Vos: “De Hoogeveense bondgenoten willen samen bereiken dat drie procent van de laaggeletterde Hoogeveners voor 2017 een stap kan zetten richting geletterdheid. De invulling kan verschillend zijn, het gaat er om dat iemand doet wat bij hem of haar past. Dit kan zijn door mee te doen aan een taalcursus of vrijwilligerswerk waarbij geleerd wordt om de taal beter te spreken. De bondgenoten hebben de hulp en kennis van andere Hoogeveense organisaties hard nodig. Hoe meer organisaties aansluiten, des te meer laaggeletterden we een stap verder kunnen helpen”.

Het Taalhuis is een samenwerking tussen de bibliotheek en een aantal partners, zoals Humanitas, het Alfa-college, de SWW, de Gemeente Hoogeveen en Stichting Lezen en Schrijven. Deze organisaties slaan de handen ineen om de laaggeletterdheid in Hoogeveen terug te dringen. De intentie is om het aantal partners, dat deze samenwerking ondersteunt, uit te breiden. Op de bijeenkomst van 27 januari wordt daar een begin mee gemaakt.

27 januari 15.00-17.00 uur bibliotheek Hoogeveen
Inloop vanaf 14.30 uur

  • Hoogeveen Telt mee met Taal – doet u ook mee?
  • Opening Taalhuis Hoogeveen

    Programma

  • Toelichting Actieplan Hoogeveen telt mee met taal
  • Impact van laaggeletterdheid
  • Een drietal uiteenlopende organisaties geeft aan waarom zij bondgenoot willen worden
  • Uitnodiging aansluiting bondgenootschap
  • Vervolgafspraken
  • Bijpraten onder genot van een hapje en drankje

Door Henk Boer

Geef een reactie