Foto: © 2018 de Tamboer

Geschreven door: Pieter Mulderij
HOOGEVEEN – Op dinsdag 27 maart aanstaande vormt Theater De Tamboer het decor voor de eerste ‘Beursvloer’ onder regie van de Hoogeveense Uitdaging. Dit is een onafhankelijke stichting, met als doel het bewerkstelligen van verbinding tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Hoogeveen.

Foto: © 2018 de Tamboer

Het Hoogeveense bedrijfsleven wordt geprikkeld om zich maatschappelijk betrokken en verantwoord te tonen. Het hele jaar door, maar zeker op de ‘Beursvloer’, worden vraag en aanbod op het gebied van menskracht, materialen en middelen bij elkaar gebracht. Met andere woorden, er worden puur vanuit maatschappelijke drijfveren (dus zonder financieel belang) matches gesloten tussen deze partijen. Op de ‘Beursvloer’ zullen er handen worden geschud ter bekrachtiging van een mooie match. Het goede voorbeeld wordt al gegeven door directeur Pieter-Bas Rebers van De Tamboer (en Het Podium). Samen met zijn team stelt hij op 27 maart tussen 16.00 en 18.00 uur het Hoogeveense theater (om niet), ter beschikking aan partijen die samenwerken aan het nog mooier maken van de Hoogeveense samenleving. We stelden Rebers enkele vragen.

Ken jij de Uitdaging als lokaal fenomeen?
,,Ja, mijn vrouw werkt bij Humanitas DMH, een zorginstelling in Zwolle. Voor zowel cliënten als medewerkers werden er maar liefst vijf deals gesloten op de Zwolse Beursvloer.’’

Hoe kwam je in contact met de Hoogeveense Uitdaging?
,,Ik weet niet of mijn collega’s al waren benaderd door de Hoogeveense Uitdaging maar tijdens een ondernemersbijeenkomst kwam ik Monique Huizenga tegen die mij vroeg of De Tamboer een rol kon spelen in dit verband.’’

En je hapte gretig toe?
,,Laat ik voorop stellen dat ik de gedachte achter dit soort doelen goed vind en daar sympathie voor koester. Het sociale karakter spreekt mij dus aan. Anderzijds is het ook zo, dat we met De Tamboer een missie hebben en dat we commercieel gezien ook onze doelen willen halen. Het is niet zo dat we voor al dit soort events belangeloos de deuren open zetten. Maar omdat de Hoogeveense Uitdaging feitelijk de hele lokale samenleving aangaat, maken we daarvoor graag een uitzondering.’’

Je geeft het dus een kans?
,,Ja, ik zie het als een kans voor het Hoogeveense bedrijfsleven en voor maatschappelijke organisaties om samen te werken en mooie dingen te realiseren. Een soort van naoberschap 2.0 eigenlijk. Ik heb het idee dat de verbinding tussen de diverse partijen breder gedragen moet worden. De ‘Beursvloer’ is daartoe een goede opmaat.’’

Heeft De Tamboer niet ook een belangrijke maatschappelijke rol? Je hebt zelf gezegd dat je De Tamboer letterlijk en figuurlijk meer open wilt gooien en verbinding en samenwerking wilt zoeken?
,,Jazeker, we willen mensen verbinden door een breed cultureel aanbod, maar als dat allemaal met gesloten knip zou moeten dan kunnen we de deuren snel sluiten. We hebben een divers en laagdrempelig aanbod en ik besef terdege dat cultuur in Hoogeveen meer mag worden omarmd. Daar werken we hard aan en waar mogelijk nemen we ook onze verantwoordelijkheid wanneer er in sociaalmaatschappelijk opzicht een beroep op ons wordt gedaan.’’

Wat verwacht je van de eerste Hoogeveense ‘Beursvloer’?
,,Ik hoop op veel belangstelling en reuring op de ‘Beursvloer’ in onze foyer. Dat er veel matches gesloten mogen worden waarmee maatschappelijke organisaties geholpen zijn. Een fenomeen als de ‘Beursvloer’ van de Hoogeveense Uitdaging moet denk ik groeien. Dus is er naast aandacht ook belangstelling en betrokkenheid nodig. Kom dus op dinsdag 27 maart tussen 16.00 en 18.00 uur naar de ‘Beursvloer’ in De Tamboer.’’

Door Henk Boer

Geef een reactie