NIEUW-MOSCOU – Rond kwart 19:15 uur kwamen de eerste bezoekers binnen. Gezien het feit, dat de bijeenkomst pas om half 8 begon was er gelegenheid rond te kijken naar de plattegronden van de omgeving, die door Gerda Bolding van de Smederijen ter beschikking waren gesteld. Rond 19:30 uur namen de circa 20 bezoekers plaats. Seine de Ruiter gaf een korte toelichting op de agenda en wat de bedoeling van de bijeenkomst was. Het was een uitgebreid programma, waar snel werd begonnen.

Het bleek, dat veel van de aanwezigen niet alleen als belangstellenden van de buurt kwamen, maar ook zelf een stuk grond hadden, waarmee zij iets wilden doen om wat voor de natuur te kunnen betekenen en waren nieuwsgierig wat hiervoor werd aangeboden. De avond werd vervolgd met het tonen van foto’s uit de oude doos vanaf de periode 1960. Deze foto’s waren beschikbaar gesteld door Stoffer Kikkert (waarvoor dank). Dit gaf uiteraard veel rumoer. Iedereen wist wel wat te vertellen over de tijd van vroeger of was geïnteresseerd hoe het hier vroeger was geweest.

Johan Snippe, medewerker van het Waterschap, oud buurtbewoner en grondbezitter vertelde over zijn werkgebied in de regio. Tevens maakte hij zijn wensen met betrekking tot zijn grond kenbaar. Rutger de Vries van Het Drents Landschap bood de buurtbewoners, naast zijn kennis over zijn werkgebied een aantal mogelijkheden, waarmee het Drents landschap bij de plannen van de buurt behulpzaam kon zijn. Zowel Johan als Rutger gaven aan, dat voor het welslagen van de plannen, het belangrijk was een werkgroep op te richten, die een nadere uitwerking kan uitwerken van de plannen, die er leven. Mede door gezamenlijk aan de slag te gaan, zal een grotere draagkracht geven in de buurt.

Besloten wordt hiermee aan de slag te gaan, waarbij de kennis van Martin Peelen en Gerda Bolding zal worden meegenomen. Al met al werd terug gekeken op een geslaagde avond, waarbij de inbreng van de bewoners als zeer waardevol werd ervaren. Rond 10 uur werd de avond afgesloten. De avond is vastgelegd op een film, die die hierbij bekeken kan worden. Het onderstaande filmpje is gemaakt en gemonteerd door Leroy Engels in opdracht van www.elim-drenthe.nl

Geef een reactie