ELIM – Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen En herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen. (Leo Vroman)
Deze regels uit een gedicht van Leo Vroman spelen me de laatste dagen bij de voorbereiding van de dienst op 3 mei 2020 steeds door het hoofd. ‘Kom vanavond met verhalen’’. De herdenking op 4 mei, vieren van Bevrijdingsdag 5 mei. Gedenken, zoveel in het grote wereldgebeuren van de Tweede Wereldoorlog, en de verhalen van dichtbij; je gezin, je familie, je dorp, je land. Zoveel. 75 jaar na de bevrijding. Zelf heb ik dus ook de verhalen van ‘horen zeggen’. Als kind doorverteld gekregen. Thuis, op school. De laatste maanden is er in het kader van 75 jaar bevrijding veel aandacht via de media voor de periode 1940 – 1945.


Soms zijn het ‘kleinere’ dingen die je bij geschiedenis en gebeurtenissen bepalen. Het boek “Mitswa en Christenplicht – bescheiden helden uit de illegaliteit”, kreeg ik onlangs om te lezen. Het boek gaat over het door Johannes Post opgezette onderduikwerk in onze omgeving. Max Leons en Arnold Douwes vertellen in dat boek over hun ‘fietstochten’ en ontmoetingen. Verhalen uit onze eigen omgeving – Nieuwlande, Hollandscheveld, Elim. Verhalen letterlijk zo herkenbaar. En er zijn de verhalen van mij thuis, verhalen voor mij, bij overlevering. Bovendien ook de verhalen die ik zeer onlangs las in de uit de oorlogsjaren komende dagboeken van een tante van ons. Dagboeken die de afgelopen winter, 78 jaar na het schrijven, opdoken in een paar oude schriften. Diep raakt het je. Het zijn Dagboeken uit een Japans interneringskamp op Java in toenmalig Nederlands Indië. Een deel van onze geschiedenis, niet zo bekend!

Zoveel verhalen ook over geloof en vertrouwen. ‘Kom mij met verhalen…’ En dan zondag: dan lezen we uit de oude verhalen van het Bijbelboek Exodus Hoofdstuk 17. Het is niet eenvoudig allemaal, die verhalen zo verschillend en toch… Maar nu: 75 jaar vrij…
En wat was het mooi, in vrijheid die aparte koningsdag dit jaar, wat ben je dankbaar. Ondanks crisis rond het coronavirus, ondanks zoveel onzekerheid, ook vrolijkheid. En we mogen delen in de blijdschap als er een Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt. Het woord ‘samen’ klonk erg veel op koningsdag. “Elkaar ondersteunend”. Laat ik nu voor de preek.
Nou u begrijpt wel We mogen bij de dienst ook gebruik maken van beeld en geluidopnames van het Hollandscheveldse mannenkoor. Zo zijn zij er ook bij. In een moment voor de kinderen vertel ik een ‘klein’ verhaal dat mijn moeder mij vertelde. Alles bij elkaar graag tot zondag 10 uur.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: