HOOGEVEEN – Burgemeester Karel Loohuis heeft dinsdagmorgen 26 juli de nieuwe naam van het park achter het raadhuis in Hoogeveen onthuld. Dit parkje heet voortaan Raadhuispark.

De keuze van de naam voor het vroegere Tjalmapark is tot stand gekomen via een enquête. De Straatnamencommissie heeft de inwoners van de gemeente gevraagd een keuze te maken uit vier namen. Deze vier namen zijn weer gekozen uit de namen die door inwoners waren aangedragen.

Op de enquête is 750 keer gereageerd. Er kon gekozen worden op een eerste voorkeur (2 punten) en een tweede voorkeur (1 punt).

Ruim de helft
56% van het totale aantal te verdelen punten ging naar het Raadhuispark. De andere drie namen waren Park Dalwijk (13%), Park 40-45 (18%) en Verbindingspark (13%). Het college van burgemeester en wethouders had al voor de raadpleging besloten dat de vier namen, waaruit kon worden gekozen, geschikt waren om te gebruiken voor het park. En daarmee was het laatste woord aan de inwoners.

Bedenkelijke rol
Het park was vernoemd naar oud-burgemeester Jetze Tjalma. Hij was van 1927 tot 1958 burgemeester van Hoogeveen. In 1963 werd hij benoemd tot ereburger. Een aantal jaren geleden ontstond de behoefte onderzoek te doen naar zijn rol ten tijde van de tweede wereldoorlog. Uit dat onderzoek van het NIOD, het instituut voor oorlogsstudies, bleek dat Tjalma een bedenkelijke rol had gespeeld.

Hij had volgens het onderzoek de Duitse bezetter een lijst van ingezetenen geleverd voor de tewerkstelling aan het vliegveld Havelte. Een opdracht die de burgemeester – na weigering van het gemeentepersoneel – uiteindelijk zelf heeft uitgevoerd. De burgemeester zou ook steeds gehoor hebben gegeven aan verzoeken van de Duitsers om gegevens te verstrekken over Joodse inwoners.

Naar aanleiding van het onderzoek ontnam de gemeenteraad oud-burgemeester Tjalma zijn ereburgerschap en schrapte hem als naamgever van het park.

Door Henk Boer

Geef een reactie