ELIM – Het “Welzijn op Recept” van Stichting Elim Vitaal & Actief (EVA) is mogelijk geworden door bijdrages van de Gemeente Hoogeveen en het Oranje Fonds. Geen pilletjes tegen allerlei ongemakken ten gevolge van o.a. eenzaamheid, rouwverwerking van ouderen maar een welzijnsactiviteit op recept door de huisartsen, fysiotherapeut en de praktijk ondersteuners. U zult begrijpen dat “Welzijn op recept” is gebonden aan richtlijnen en kwaliteitseisen.

foto Elim Drenthe, Training voor Welzijn op Recept

Daarmee bedoelen we niet alleen zaken als de privacy van de deelnemers en de vrijwilligers, maar vooral de kennis en het signaleringsvermogen van de vrijwilligers zijn hier zeer belangrijk. Afgelopen maandag zijn de EVA- Vrijwilligers getraind door Karin Duiven van Icare. Dit keer ging het over de herkenning en de verschillende facetten van dementie. De vrijwilligers die deelgenomen hebben aan deze training kregen ter afsluiting een certificaat.

Om ook de lezers van dit artikel meer inzicht te geven over dementie hier een pakkend gedicht over dit onderwerp. “Ik zoek je En vind je soms Niet altijd. Je tast in het duister De rest ben je kwijt. Je vecht In jezelf. Een vooraf Verloren strijd”. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Om misverstanden te voorkomen: het Welzijn op Recept Elim en de daarmee samenhangende activiteiten zijn voor alle ouderen binnen Elim. Heeft u nog vragen over de activiteiten van EVA, Tel. 06 – 27 588 437.

bron: Elim-Drenthe.nl

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: