De voorlopige uitslag op partijniveau, Waterschapsverkiezingen.

Partij Zetels 2015  Zetels 2008
CDA 3   4
VVD 3 (1 restzetel)   1
Water Natuurlijk 2   3
P.v.d.A 2   2
Algemene Waterschapspartij 2   1
ChristenUnie 2 (1 restzetel)   1
50PLUS 1  

Opkomst
49,4 % van de stemgerechtigden heeft gestemd voor het nieuwe waterschapsbestuur. Bij de vorige verkiezingen, in 2008, was dit 29,4%

Nieuw bestuur
Het algemeen bestuur kiest na 26 maart uit zijn leden het dagelijks bestuur.

Fusie
Op 1 januari 2016 gaan, als de provincie daar mee instemmen, waterschap Goot Salland en waterschap Reest en Wieden fuseren. In het conceptreglement voor het nieuwe waterschap wordt uitgegaan van een bestuur van 29 leden. Op basis van dit conceptreglement worden van die 29 zetels 21 zetels bezet door de nu gekozen leden van beide waterschappen. Reest en Wieden krijgt in dat nieuwe bestuur naar verwachting acht zetels. Dat zijn op basis van deze voorlopige uitslag de partijen: CDA (2 kandidaten), VVD (2), Water Natuurlijk, PvdA, ChristenUnie en Algemene Waterschaps Partij elk één vertegenwoordiger

Hoe nu verder?
Maandag 23 maart om 10.00 uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau, dijkgraaf Marga Kool, de definitieve uitslag bekend. Het huidige algemeen bestuur onderzoekt op 25 maart om 13.00 uur de rechtmatigheid van de verkiezingen en de geloofsbrieven van de nieuwe bestuursleden. Geloofsbrieven zijn de bewijsstukken dat iemand op wettige manier is gekozen en voldoet aan de wettelijke eisen voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur. Op donderdag 26 maart om 13.00 uur wordt het nieuwe algemeen bestuur van Reest en Wieden beëdigd en geïnstalleerd.

Door Henk Boer

Geef een reactie