Hoogeveen – De Rechtbank Noord-Nederland heeft het besluit van het college van B&W, om met ingang van schooljaar 2015-2016 het gebruik door RSG Wolfsbos van de sporthal Valkenlaan te verminderen, teruggedraaid. RSG Wolfsbos kan door deze uitspraak gebruik blijven maken van de sporthal.

De rechtbank heeft hierbij aangegeven dat de gemeente, binnen de kaders van de wetgeving en verordening, de beleidsvrijheid heeft om besluiten te nemen over het gebruik van de sporthal. Streven naar efficiënt gebruik van accommodaties Het besluit van het college was ingegeven door de geplande bouw van multifunctioneel centrum Wolfsbos. Vanuit het streven om ruimtes efficiënt te gebruiken, werden bij het multifunctioneel centrum geen nieuwe sportaccommodaties gepland als vervanging voor de verouderde gymzalen in Wolfsbos. In plaats daarvan zouden de basisscholen in Wolfsbos voor het bewegingsonderwijs gebruik moeten gaan maken van de sporthal Valkenlaan die nu volledig gebruikt wordt door RSG Wolfsbos. De leerlingen van RSG Wolfsbos zouden dan voor een deel van het Activum, de nieuwe sporthal in Bentinckspark, gebruik kunnen maken.

Geschil
RSG Wolfsbos heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit, met daarbij aangetekend dat de gemeente niet mag besluiten het gebruik van de sporthal aan te passen omdat er geen sprake is van leegstand. RSG Wolfsbos heeft daarbij aangegeven bezwaar te hebben tegen het toenemen van de reisafstand en het aanpassen van de sporthal Valkenlaan. RSG Wolfsbos hecht er waarde aan om de huidige situatie te handhaven. Gemeente en RSG Wolfsbos hebben de situatie voorgelegd aan de rechtbank om duidelijkheid te krijgen. De rechtbank heeft het collegebesluit teruggedraaid omdat niet vaststaat dat andere scholen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de sporthal Valkenlaan. Dit komt doordat het multifunctioneel centrum Wolfsbos voorlopig niet gerealiseerd wordt. Hierdoor kon de noodzaak tot het wijzigen van het gebruik van de sporthal Valkenlaan door het college niet worden aangetoond.

Niet in beroep
Het college en RSG Wolfsbos hebben besloten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.

Gezamenlijk persbericht van gemeente Hoogeveen en RSG Wolfsbos.

Door Henk Boer

Geef een reactie