Hoogeveen – Ondanks het natte was er veel animo voor de vrijwilligersmarkt. Zaterdag 7 oktober jongstleden. hebben zo’n 350 belangstellenden de regen getrotseerd om de Vrijwilligersmarkt in De Tamboer te bezoeken. Een zeer diverse en grote selectie vrijwilligersorganisaties heeft zich gepresenteerd op de markt: uit zorg, welzijn, onderwijs, goede doelen, natuur en milieu en meer.

Bij iedere 50 e bezoeker die het toegangspoortje passeerde klonk er trom-geroffel en werd er een waardebon uitgereikt aan de gelukkige winnaar. Deze bonnen waren beschikbaar gesteld door theater de Tamboer en geven een tegoed voor het mogen bijwonen van een voorstelling.

Aan burgemeester Loohuis de eer om de Vrijwilligersmarkt te openen en dat gebeurde op ludieke wijze vanwege enkele interrupties vanuit theatersportgroep De Klaproos. Daarnaast hield de burgemeester een lezing met als onderwerp Maatschappelijk Betrokken Onderne-men, een vrijwillige investering. Deze werd goed bezocht door organisatiemedewerkers en belangstellenden, óók vanuit het bedrijfsleven.
Voorafgaand, tijdens en na de vrijwilligersmarkt kon de organisatie rekenen op enkele hel-pende handen van bewoners vanuit het AZC. Via het project Aan de slag helpt Vrijwilligers Hoogeveen vele bewoners van het AZC aan leuk en zinvol vrijwilligerswerk. Iedere woensdagmorgen is er een inloopspreekuur waar wij gepoogd wordt organisaties en belangstellenden vanuit het AZC met elkaar te matchen.

Lisanne de Waard werd tijdens haar bezoekje aan de markt met de mevrouw waarvoor zij Maatje is, publiekelijk in het zonnetje gezet. Zij wil, letterlijk en figuurlijk, het gezicht en voorbeeld zijn voor de jongere generatie vrijwilligers in Hoogeveen: de afgelopen weken was Lisanne te zien op de driehoek reclameborden langs de Hoogeveense wegen en op ie-dere reclame-uiting van de Vrijwilligersmarkt. In de nabije toekomst wil zij zich blijven in-zetten om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk.

De ervaring leert dat veel bezoekers van de markt op korte termijn hun belangstelling gaan omzetten in daadwerkelijk vrijwilligerswerk. Vrijwilligers Hoogeveen ondersteunt ze daar graag bij. Kijk op www.vrijwilligershoogeveen.nl voor vacatures in de buurt.

Geef een reactie