REGIO – Na de zomervakantie vallen er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom roepen we in deze periode vanuit de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ automobilisten op om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Aalders IT

Dit gebeurd samen met gemeenten, scholen en het bedrijfsleven. Door bijvoorbeeld spandoeken en posters bij zo veel mogelijk scholen en langs drukke wegen in gemeenten op te hangen, dragen we gezamenlijk bij aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Heel belangrijk dat de leerlingen veilig op school laten aankomen, maar de redacties van De Hoogevener en de Elimsite wensen de scholieren ook succes met hun leerprestaties in het nieuwe schooljaar.

Door Henk Boer

Geef een reactie