Hoogeveen – Een replica van de trommel van de Grote Kerk is voortaan te zien in de Verhalenwerf. De Historische Vereniging Die Luyden van ’t Hooge Veene is eigenaar van deze trommel en geeft deze in langdurige bruikleen aan de Verhalenwerf van het Museum De 5000 Morgen, gevestigd in de Bibliotheek.

De tamboer/trommelslager is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van Hoogeveen. Elke zondagmorgen trok de trommelslager door het centrum van Hoogeveen om de mensen op te roepen om naar de kerk te gaan. Hij werd niet alleen voor kerkelijke doeleinden ingezet maar verkondigde ook niet-kerkelijke mededelingen.

Het ondertekenen van de bruikleenovereekomst

Op initiatief van Die Luyden van ’t Hooge Veene is er sinds 2009 een nieuwe werkgroep trommelslagers actief. Er wordt nu alleen nog getrommeld bij bijzondere diensten, culturele evenementen en kerkelijke feestdagen. In 2015 kwam de trommelslager op de officiële Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco. Bron: De Trommelslager. De dorpsomroeper van Hoogeveen / Albert Metselaar (2010)
Er is nog plaats voor een jonge trommelaar, meld je aan!

Geef een reactie