HOOGEVEEN – Vanaf maandag 30 oktober worden er op op 35 locaties rondom het stadscentrum verkeerstellingen uitgevoerd. Deze tellingen worden gedaan door middel van zogenoemde telslangen op de weg. De telslangen liggen tot half november op de wegen en worden daarna weer verwijderd. Als weggebruiker heeft u geen last van deze telslangen.

De gegevens die we krijgen met deze verkeerstellingen geeft ons inzicht in hoeveel verkeer er op de wegen rijdt en hoe dit verkeer zich over de dag verspreidt. Deze informatie gebruiken we in de ontwikkeling van nieuw beleid en als input voor verkeersonderzoeken, bijvoorbeeld ten behoeve van de ontwikkelingen in het stadscentrum.

Parkeertellingen
Vanaf maandag 13 november vinden er ook parkeertellingen plaats op de parkeerplaatsen rondom het stadscentrum. Zo wil de gemeente meer inzicht krijgen in de drukte en hoe de parkeerdruk zich verspreid over de beschikbare parkeerplaatsen. Deze informatie gebruikt de gemeente in de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid.

Bron: Hoogeveen / Foto: Gerrit Boer

Geef een reactie