Gezondheid,  Nieuws uit Hoogeveen

Vissen in het Oude Diep: lekker heen en weer zwemmen

Regio – Wethouder Jan ten Kate (De Wolden), directeur Dick Dijkstra (Recreatieschap Drenthe) en dagelijks bestuurder Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta) hebben vanmiddag, nabij De Molenhoeve, een bank in gebruik genomen en een informatiebord onthuld bij het Oude Diep in Echten.

Het Oude Diep heeft in het beekdal de laatste jaren weer de ruimte en zijn slingerende vorm teruggekregen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd. Dit is gunstig voor planten en dieren.

Mooi Echten Het informatiebord is gerealiseerd in een samenwerking tussen waterschap, gemeente en Europa en geeft naast informatie over de vispassages, flora en fauna, de wandelaar bij het Oude Diep ook hints voor een mooie voortzetting van de dag in Echten. In dit dorp met een beschermd dorpsgezicht zijn oude Saksische boerderijen te bewonderen, een replica van een plaggenhut te zien, is er een toeristisch informatiepunt (’t Huus met de Belle) waar ambachtelijke streekproducten te verkrijgen zijn en nog meer wandeltips. Het bankje naast het informatiebord is aangeboden door het Recreatieschap Drenthe.

Vissen niet meer hinderen In het Oude Diep liggen stuwen om de waterstand te regelen. Vissen konden niet heen en weer zwemmen in deze beek. Door vispassages worden vissen niet meer gehinderd en kunnen ze voorbij stuw zwemmen. Vissen moet heen en weer kunnen zwemmen om stroomopwaarts te paaien, op te groeien en eten te zoeken. De winde profiteert van deze vispassages. Deze vis overwintert in diepe delen van de Hoogeveense Vaart en zwemt in het voorjaar het Oude Diep op om te paaien. Jonge windes groeien op in de beek, waar ze veel voedsel vinden. In het najaar zwemmen ze naar dieper water om te overwinteren. Ook snoek en blankvoorn profiteren hiervan.

Meer planten en dieren De natuurvriendelijke oevers zijn gewone oevers maar dan met een flauwere helling. Daar kunnen dan verschillende soorten planten groeien. Meer planten zijn op zich al een verrijking, maar zorgen ook voor een goed leefgebied voor kleine dieren, zoals waterinsecten en jonge vis.