Informatie

Vogelgriep en de gevolgen voor waterschappen

Meppel – Op een pluimveebedrijf in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is vandaag (20 november 2014) een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5 variant vastgesteld. Ook voor Reest en Wieden heeft dit gevolgen. Op grond van deze uitbraak is voor de waterschappen in geheel Nederland het volgende besloten:

Muskus- en beverrattenbestrijding Tot zondagmiddag 23 november 14:00 uur wordt de muskus- en beverratten bestrijding in geheel Nederland stilgelegd.

Handhaving en controle en onderhoud (baggeren en schonen) De controles en onderhoudswerkzaamheden bij en rond pluimveebedrijven in geheel Nederland worden tot zondagmiddag 14.00 uur opgeschort.

Meer informatie Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van EZ

Geef een reactie