Hoogeveen – De Sp heeft vernomen dat het pand van Pet! zal worden gesloopt en dat er door de firma van Triest mooie appartementen zullen worden gebouwd. Een strook van de oppervlakte van het pand zal eigendom van de gemeente worden.

Boekhandel Pet circa 1960 De SP is verheugd over de plannen maar maken ons enigszins zorgen over de historische kastanje die vlak naast het te slopen pand staat.

Op de foto hier boven is te zien dat de kastanje voorheen in de tuin van de familie Pet stond. Het huis met de boekhandel, dat rond 1974 is gesloopt, is waarschijnlijk gebouwd vóór 1852, toen er een boekhandel in werd gestart door dhr. Meinsma. Deze werd 5 jaar later overgenomen door Claas Pet die de boekhandel uitbouwde tot het concern dat wij allen kennen. De kastanje heeft een stamomtrek van 350 centimeter en zal daarmee tussen de 150 en 200 jaar oud zijn. Deze leeftijd correspondeert met de leeftijd van het eerste pand van Pet.

DE SP van Hoogeveen hechten een sterk historische waarde aan bomen. Niet alleen omdat zij het straatbeeld verfraaien, maar ook omdat zij een stukje van de historie van Hoogeveen hebben meegemaakt. Hoe mooi zou het zijn als in het nieuwe plan de kastanje een mooi bankje om de machtige stam zou krijgen en een plaquette met de geschiedenis die deze heeft meegemaakt?

Dan moet de boom echter wel bewaard blijven. Daarom is de vraag van de SP: Vindt het college ook dat deze historische boom bewaard moet blijven?

Met vriendelijke groet,
namens de SP,
Bianca Behr

Door Henk Boer

Geef een reactie