Hoogeveen – Lezing door Margaret Breukink in samenwerking  met Marianne van Raalte in het kader van de Internationale Vrouwendag Op woensdag 8 maart geven Margaret Breukink en Marianne van Raalte de lezing ‘Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk’ in Bibliotheek Hoogeveen. De lezing start om 19.30 uur.

Het duurde vele eeuwen voor vrouwen mochten lezen wat ze wilden. Ze moesten vooral borduren, bidden, kinderen opvoeden en koken. Deze deugdzame en opvoedende taken werden in toenemende mate bedreigd door ‘het boek’. Een vrouw die leest is een vrouw die zich afzondert. Er werd gesproken van zedenverwildering en ordeloosheid. Zedepreken konden de opmars van lezende vrouwen niet stuiten. Lezen bood vrouwen de kans om aan de beperkte wereld van het huishouden te ontsnappen. Het motief van de lezende vrouw heeft kunstenaars altijd geïnspireerd.

Aan de hand van schilderijen, tekeningen en foto’s wordt in deze lezing de geschiedenis van enkele beroemde lezende vrouwen op de voet gevolgd.
(Zie ook: Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk / Stefan Bollmann).

Entree: € 7,- . Kaarten zijn te bestellen via www.bibliotheekhoogeveen.nl.
Kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij de balie van de Tamboer en bij de balie van de bibliotheek.

Internationale Vrouwendag
De Internationale Vrouwendag staat in het teken van gemeenschappelijke strijdpunten van vrouwen maar ook worden de verworven rechten gevierd.
De Verenigde Naties erkennen 8 maart als officiële Internationale Vrouwendag.

Door Henk Boer

Geef een reactie