VVD lijsttrekker Strolenberg van Waterschap Reest & Wieden wil dat gemeenten, waterschappen en waterbedrijven meer gaan samenwerken in de waterketen. Er liggen nu afspraken vast, maar deze zijn wat de VVD betreft niet ambiteus genoeg.

Een vergaande samenwerking moet in het komende jaren concrete winst op gaan leveren. Binnen de waterketen wordt nu al samengewerkt maar het resultaat is volgens de VVD nog onvoldoende en te verblijvend. Samenwerking moet ervoor zorgen dat de kosten voor riool- en zuiveringbeheer voor inwoners minder sterk stijgen.

Strolenberg: “Besparing is mogelijk door investeringen beter op elkaar af te stemmen. Ook kan een riool door een innovatiever en gezamelijk onderhoud langer mee, waardoor technische levensduur kan worden verlengt en kapitaalslasten uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Waterschap kan ook besparen door centralere organisatie van ICT, inkoop, personele zaken en (primair proces) zuiveren”.

De waterketen is het geheel van drinkwaterverzorging, riolering en waterzuivering, dat nu door de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen wordt uitgevoerd. Elke burger wordt nu van drie kanten bediend. Dat kan beter, doelmatiger vindt de VVD.

De VVD lijsttrekker wordt ondersteund door Melanie Schultz, Minister van Infrastructuur en Milieu die afgelopen week in Meppel op werkbezoek was. Schultz: “Ik heb kunnen zien dat alle partijen baat hebben bij samenwerking. Samenwerking biedt kansen, financieel maar ook inhoudelijk. Daarom mijn oproep aan alle waterorganisaties: sla de handen in elkaar. Ik ga ervan uit dat de waterketen de handschoen oppakt.”

De Minister wil dat er in Nederland vanaf 2020 door samenwerking in de waterketen, structureel 450 miljoen euro per jaar wordt bespaard.

Door Henk Boer

Geef een reactie