Hoogeveen – VVD-Waterschap lijsttrekker Mark Strolenberg pleit voor meer E-Participatie bij Waterschappen. Om op die manier inwoners (ingezetenen) meer en beter bij het Waterschap te betrekken. E-participatie is een digitale manier om betrokken mee te laten doen en mee te laten praten met bestuur en beleid.

Mark Strolenberg: “Waterschappen bestaan als sinds 1255. En qua communicatie lijkt het er wel eens op alsof er sinds die tijd niets is veranderd. Waterschappen zijn nog steeds contactgestoord. Terwijl iedereen er toch mee heeft te maken. Als was het alleen maar via de portemonnee. Want de strijd om droge voeten en een goede waterhuishouding wordt steeds ingewikkelder.”

Mark Strolenberg: “Dar hebben we de burger bij nodig. het gaat om grote belangen, ook in geld. E-Participatie is een goedkope en snelle manier om dat te bewerkstelligen. Het vereist alleen een andere instelling. En dat kon nog wel eens het grote struikelblok vormen. Waterschappen zijn helemaal niet geïnteresseerd in ingezetenen die hen op de vingers kijken.”

Mark Strolenberg wil online burger-advieskringen, panels of forums instellen. Hij vindt dat er modernere en laagdrempelige vormen moeten worden ingesteld. Om op die manier de betrokkenheid te vergroten: “Waterschappen zouden na de verkiezingen van 18 maart burgers moeten oproepen om digitaal ‘online’ panellid te worden. Droge voeten, veilige dijken, waterrecreatie en zuinig omgaan met geld. Dat vinden kiezers belangrijk. Ik verwacht, dat E-Participatie bijdraagt aan meer draagvlak, imagoverbetering en kennisuitwisseling.”

Door Henk Boer

Geef een reactie