Het wordt warm de komende dagen en dat betekent dat er veel water wordt gebruikt. Tot nu toe heeft de droogte nog niet tot problemen geleid voor het waterbeheer bij waterschap Reest en Wieden. De warmte ligt natuurlijk wel op de loer en het waterschap roept dan ook op om het te melden wanneer inwoners en bedrijven hun land gaan beregenen. “Als we weten waar er water gebruikt wordt om te beregenen, dan kunnen we hier als waterschap rekening mee houden en daar op inspelen” geeft Ron Scholten aan.

Meldingen 24 uur van tevoren

Als het waterschap in kaart heeft waar er wordt beregend, dan kan het water aangevuld worden waar nodig. Als boeren dit een dag van tevoren melden bij het waterschap, dan kan het waterschap de wateraanvoer zo optimaal mogelijk regelen in het gebied.

<

p style=”text-align: justify;”>Waterpret met de Zwemwater app
De warmte zorgt natuurlijk ook voor heel veel plezier. Wil je weten waar je veilig kunt zwemmen? De waterschappen hebben gezamenlijk de Zwemwater app ontwikkeld, met daarin de actuele gegevens van 800 zwemlocaties. Deze app geeft de actuele gegevens weer van de waterkwaliteit. Deze kan snel veranderen in een warme periode. De kans op bijvoorbeeld blauwalg en botulisme neemt toe en dat kan gezondheidsklachten opleveren. Met de Zwemwater app kun je precies zien waar je in jouw buurt met een gerust hart een duik kan nemen. Daarnaast vind je er ook informatie over parkeren, bereikbaarheid en aanwezigheid van horecagelegenheden.

Door Henk Boer

Geef een reactie