Hoogeveen – Lezen wij op woensdag 13 september j.l. In het Dagblad van het Noorden. EU trekt portemonnee voor gratis Wifi in dorpen en steden kopt de krant. Toewijzing gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, rekening houdend met geografische spreiding (niet al het geld naar twee of drie landen) en met voorrang voor het platteland of andere gebieden waarvoor ontvolking dreigt.

Dikwijls krijgen wij signalen dat Wifi, een draadloze internetverbinding dus, niet overal even vanzelfsprekend is. In het huidige digitale tijdperk zou dat eigenlijk wel zo moeten zijn denken wij. Ook bedrijven hebben hier dikwijls problemen mee. Onze vragen, Is het college op de hoogte van deze subsidieregeling?

Is het college het met ons eens dat er ook in onze gemeentegebieden zijn die slecht bereik hebben.? Zo ja of bij nee wil het college stappen ondernemen hiervoor gelden aan te vragen?

Met vriendelijke groet,
Fractie Gemeentebelangen Jan Stoefzand

Door Henk Boer

Geef een reactie