Hoogeveen – Wethouder Anno Wietze Hiemstra is deze week gekozen in de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat gebeurde tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG.

Anno Wietze Hiemstra wil zich in de commissie sterk maken voor de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. ‘Daar hebben we in Hoogeveen ervaring mee. Voor groepen schoolverlaters zonder startkwalificatie hebben we in samenwerking met het ROC een kans-traject opgezet om de jongeren te begeleiden naar een reguliere opleiding. Dit betalen we als gemeente zelf, maar in feite zou zoiets structureel moeten worden geregeld. Daar wil ik me in Den Haag graag voor inzetten’, aldus wethouder Hiemstra.

Arbeidsbeperking
Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen noemt hij dé grote opgave. ‘Bijvoorbeeld de jongeren van de Praktijkschool die voorheen vaak in de Wajong terechtkwamen. Hen moeten we voortaan meteen bij de hand nemen en begeleiden naar werk. Daarvoor moeten we in de regio’s heel goed samenwerken met bedrijven. We hebben elkaar hard nodig’, zegt Hiemstra.

Door Henk Boer

Geef een reactie