Hoogeveen – ‘Er moet weer gesproken worden om snel een nieuwe en actuele cao voor de sociale werkvoorziening te krijgen. Daar hebben de mensen van de sociale werkvoorziening recht op.                                            Alescon 06a Maar dat vergt ook de bereidheid van de FNV en anderen om het gesprek weer aan te gaan.’ Dat zegt wethouder Anno Wietze Hiemstra naar aanleiding van de demonstratie van medewerkers van werk/leerbedrijven Alescon, georganiseerd door de vakbond FNV.

Tijdens de demonstratie, die woensdag werd gehouden bij het gemeentehuis, verlangden de actievoerders dat de wethouder een petitie zou ondertekenen, waarin onderhandelingspartner de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt gevraagd ´de sociale werkvoorziening serieus te nemen door hen een volwaardige cao en actueel loon te geven´. Wethouder Hiemstra heeft dat niet gedaan. Hij zegt daarover: ‘Allereerst was mij enkele weken gevraagd om een petitie in ontvangst te nemen. Daarmee heb ik ingestemd, want in ontvangst nemen is iets anders dan ondertekenen.

Waarom heb ik de petitie niet namens het college van B&W getekend? Omdat het een petitie van de FNV was met nogal vergaande uitspraken, waarin het college zich niet kan vinden.’ Wel zegt Hiemstra waardering te hebben voor de inzet, betrokkenheid en actiebereidheid van de medewerkers van Alescon.

Wethouder Hiemstra vindt dat het Rijk een compensatie moet geven als de gemeenten meer geld moeten uitbetalen aan de medewerkers van de sociale werkvoorziening. ´Anders is het gevolg dat we als gemeente op andere dingen moeten bezuinigen of de lasten moeten verhogen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn´, zegt Hiemstra.

Er is inmiddels contact geweest met de VNG, die namens alle gemeenten de cao-onderhandelingen voert. ‘Ik zal mijn netwerk gebruiken om de VNG weer snel aan de onderhandelingstafel te krijgen en wens de actievoerders succes toe’, aldus wethouder Hiemstra

Door Henk Boer

Geef een reactie