HOOGEVEEN – Whatsapp Buurtpreventie Hoogeveen en omstreken (WABP Hoogeveen e.o.) en het team Handhaving van de gemeente Hoogeveen hebben afspraken gemaakt tot samenwerking. Daarmee willen WABP Hoogeveen e.o. en Handhaving elkaars mogelijkheden versterken als het gaat om de bestrijding van criminaliteit, vandalisme en overlast.

Informatie delen
Er zijn afspraken gemaakt over het delen van informatie. Zo heeft Handhaving de mogelijkheid om via de buurtpreventiegroepen berichten en waarschuwingen te verspreiden onder bewoners. Maar omgekeerd ook. Buurtpreventiegroepen kunnen via WABP Hoogeveen e.o. behalve elkaar nu ook Handhaving informeren over verdachte zaken of overlast. Voor ernstige verdachte situaties en heterdaad blijft de politie (112) de aangewezen weg.

WABP Hoogeveen e.o. groeit
Afgelopen half jaar zijn er twintig nieuwe buurtpreventiegroepen bij gekomen. Daarmee staat het aantal nu op 91 met ruim 4400 aangesloten adressen in gemeente. Er is nog een aantal nieuwe buurtpreventiegroepen in de opstartfase.

Politie ook betrokken
Alle buurtpreventiegroepen werken sinds enige tijd samen in WhatsApp Buurtpreventie Hoogeveen en omstreken. Daarbij zijn onder meer de afdeling Openbare Orde van de gemeente Hoogeveen en de politie betrokken. Er wordt onderling informatie uitgewisseld en politieberichten worden wijkgericht of met alle buurtpreventiegroepen gedeeld.

Voor informatie over WhatsApp Buurtpreventie in de gemeente Hoogeveen kan contact worden opgenomen via wabp.hoogeveen.eo@gmail.com

Door Henk Boer

Geef een reactie