HOOGEVEEN – Wolfsbos is vastbesloten om een positieve impact te hebben op de aarde door de ecologische voetafdruk van de school te verkleinen. Op dinsdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, hebben alle leerlingen les gehad over duurzaamheid en worden ze uitgedaagd om mee te doen aan een duurzaamheidswedstrijd. Met deze wedstrijd wordt niet alleen het bewustzijn over milieukwesties vergroot, maar gaat de school echt stappen ondernemen om duurzamer en groener te worden.

Bezorgd over de wereld
Ook in de klas bij Michelle Kohnenova, docent Engels bij Wolfsbos, staat vandaag staat het 4e en 5e lesuur in het teken van duurzaamheid. De les begint met een presentatie over het ontstaan van de aarde en de evolutie van de mens. “De wereldbevolking groeit maar door en in 2022 waren we al met 8 miljard mensen op deze aarde. Meer mensen brengen mooie dingen maar ook minder mooie dingen met zich mee”, vertelt Kohnenova. Op de vraag wie een aantal van die minder mooie dingen kan noemen, schieten de vingers de lucht in. “Luchtvervuiling en CO2-uitstoot dragen bij aan de opwarming van de aarde en zorgen voor klimaatproblemen zoals overstromingen, bosbranden, snikhete zomers, natte winters en smeltende ijskappen”, geven deze leerlingen uit de brugklas aan. Ze zijn goed op de hoogte, weten wat er speelt met het klimaat en vertellen dat ze ook best wel bezorgd zijn over de wereld.

Duurzaamheidswedstrijd
Michelle Kohnenova licht vervolgens de duurzaamheidswedstrijd toe, ”We willen jullie vragen de wereld een klein beetje te helpen door een concreet en haalbaar voorstel te ontwikkelen dat gericht is op het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze school. Ga met elkaar nadenken over manieren waarop we ons energieverbruik kunnen verminderen, afval kunnen verminderen, duurzame gewoonten kunnen bevorderen en het milieu kunnen beschermen. Denk hierbij aan energiebesparing, afvalvermindering, recycling, waterbesparing, duurzame voeding. Uiterlijk 17 november willen we alle plannen van jullie hebben ontvangen. De plannen worden vervolgens door een deskundige jury beoordeeld. De winnaars ontvangen een prijs én het voorstel van de winnaars zal ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dus doe je best, wij zijn razend benieuwd naar al jullie duurzame, creatieve plannen voor een leefbare toekomst. Onze toekomst!”

Slimme en praktische ideeën
In de klas van Ymie Kroezen, docent Nederlands bij Wolfsbos, zijn de leerlingen van mavo 4 direct aan de slag gegaan na haar interactieve presentatie. Ymie Kroezen, zelf heel bewust bezig met duurzaamheid, begeleidt de leerlingen die in groepjes brainstormen over slimme en praktische ideeën. Aan het einde van de les presenteren de groepjes hun eerste ideeën en hun aanpak aan elkaar in de vorm van een pitch en samen met de klas wordt bepaald welk groepje in deze fase het beste idee heeft. Kroezen geeft aan: “Ik heb bewust gekozen voor de pitch omdat we het goed leren presenteren een belangrijke vaardigheid vinden. We zijn tenslotte een school.”

Geef een reactie