Woningcorporatie Woonconcept heeft het KWH-Huurlabel terugverdiend. De instantie KWH keurt de dienstverlening van woningcorporaties. In 2013 is door Woonconcept het label niet gehaald. De waardering van huurders over 2014 is voldoende gestegen en dat is voor het instituut reden om het keurmerk weer aan Woonconcept te verstrekken.

2013-11 Sandra Korthuis-002“Dit resultaat is bereikt door de inzet van al onze medewerkers. Alle teams en afdelingen hebben in 2014 hard gewerkt om de waardering door onze klanten te verbeteren”, zegt een trotse Sandra Korthuis, scheidend bestuurder van Woonconcept. “We zijn ons er steeds meer bewust van hoe onze huurders en woningzoekenden onze dienstverlening ervaren. We hebben nauwkeurig onderzocht wat de huurder vindt van ons werk.” Met de tips en suggesties van de huurders zijn verbeteringen aangebracht in de communicatie met huurders en woningzoekenden, de telefonische bereikbaarheid, de processen en de klachtenafhandeling.

Stijgende lijn
Voor het KWH-label wordt op diverse onderdelen de klanttevredenheid gemeten, zoals de manier waarop een huurder zich kan inschrijven als woningzoekende, hoe woningen worden opgeleverd en hoe reparaties worden verricht. De totaaluitslag van de metingen is een gemiddelde 7,4. Op nagenoeg alle meetonderdelen is daarbij een stijgende lijn te zien. Korthuis: “Onze huurders waarderen daadwerkelijk onze verbeteringen. Dit doet ons erg goed en het motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Het blijvend leren en verbeteren met klantfeedback is een vast onderdeel geworden in onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat periodiek de resultaten, verbeterpunten en tips van onze huurders worden geanalyseerd. Daarna wordt gewerkt aan verbeterplannen om de klantwaardering verder te verhogen.”

Nabellen
Op 1 september 2014 is de corporatie bovendien gestart met een pilot om na te bellen bij de afhandeling van klachten. Huurders die ontevreden zijn over de dienstverlening van Woonconcept, worden gevraagd naar hun ervaringen over de afhandeling van de klacht.
“Het uiteindelijk doel van alle metingen en het inzetten van verbeteringen, zoals het nabellen, is uiteraard: meer tevredenheid bij huurders en woningzoekenden over ons. Dankzij het halen van het label weten we nu zeker, dat we daarin verbeteren en in de toekomst willen wij de scores verder verhogen”, aldus Margriet Drijver, de nieuwe bestuurder van Woonconcept.

Huurders: bedankt!
Woonconcept wil al haar huurders die hebben meegedaan aan de klanttevredenheidsonderzoeken bedanken voor hun deelname en eerlijke mening over de dienstverlening. De corporatie is erg blij met deze mening, omdat zij hierdoor de klantdienstverlening blijvend kan verbeteren.

Door Henk Boer

Geef een reactie