Hoogeveen – Het is weer de tijd van het overstappen van zorgverzekering. Voor veel mensen is dat zo ingewikkeld dat ze liever blijven zitten waar ze zitten. Toch kan het voor veel mensen nuttig zijn om verzekeringen te vergelijken.torentje

Voor mensen in de bijstand doet de gemeente een aanbod voor een collectieve verzekering bij het Zilveren Kruis. De SP vindt echter dat die verzekering ontzettend duur is.

Fractievoorzitter Behr: ‘Weliswaar biedt deze verzekering een uitgebreide dekking, maar mensen in de bijstand hebben helemaal geen geld om iedere maand per persoon 160 euro te betalen voor de zorgverzekering. Had de gemeente daar niet iets beters voor kunnen regelen? De basisverzekering die Zilveren Kruis aanbiedt is een stuk duurder dan basisverzekeringen elders, en ook de aanvullende verzekering kan bij een andere verzekeraar veel goedkoper.’

Volgens de SP konden mensen die bijzondere medische kosten hadden voorheen terecht bij de bijzondere bijstand. Behr: ‘We weten dat de gemeente tegenwoordig het bestaan van een verzekering ziet als voorliggende voorziening. Of de mensen die verzekering nu wel of niet hebben afgesloten. Het lijkt wel of de gemeente de hoge kosten die men vroeger kwijt was aan bijzondere bijstand nu legt bij de bijstandsgerechtigden zelf, door hen een heel dure polis te laten betalen.’

De partij heeft het college vragen gesteld. Daarin vraagt de SP ook of de 300 euro die de gemeente wil bijdragen aan de zorgverzekering van minima ook uitgekeerd kan worden aan zorgverzekeraars. Behr: ‘Als dat niet zo is, dan vind ik het een vreemde constructie. Dan vergroot de gemeente de concurrentiepositie van Zilveren Kruis niet alleen door bij onze minima reclame te maken voor Zilveren Kruis maar ook nog eens door de poliskosten te verlagen. We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college.’
Het college heeft maximaal een maand om schriftelijke vragen te beantwoorden. Meestal wordt de maximale termijn volledig gebruikt.

De vragen

 1. Heeft de gemeente contact gehad met verschillende verzekeraars om een gunstig pakket aan te kunnen bieden aan de minima?
  1a. Zo nee, waarom niet?
  1b. Zo ja, waarom heeft het college gekozen voor dit pakket van Zilveren Kruis?
 2. De gemeente neemt geen initiatief in het aanbieden van de verzekering, hoewel de gemeente per polis wél 300 euro bijdraagt. Waarom stuurt de gemeente zélf geen brief naar de uitkeringsgerechtigden en de mensen die nu gebruik maken van de verzekering?
 3. 2a. Bent u van mening dat de folder die door Zilveren Kruis is verspreid goed te begrijpen is voor laaggeletterden?
  2b. De inhoud van de folder is niet compleet. Op de website van de gemeente is extra informatie te vinden over de zorgverzekering en de gemeentelijke regeling. Hoe kunnen mensen die digibeet zijn op de hoogte komen van deze informatie?
  2c. De titel van de webpagina is: ‘Meer zorgverzekering voor minder geld’. Dat impliceert dat dit een goedkope zorgverzekering is. Enig onderzoek leert al snel dat andere verzekeraars weliswaar iets minder dekking bieden dan het duurste pakket, maar in veel gevallen voor veel minder geld. Ook de basisverzekering is elders veel goedkoper te krijgen.
 4. Waarom is gekozen voor een titel als deze die leest als een reclameslogan?
  3. Als minima elders een zorgverzekering afsluiten, kunnen zij dan ook een beroep doen op de bijdrage van 300 euro van de gemeente? Zo nee, waarom niet?
  3a. Is met dit aanbod geen sprake van het bevoordelen van een bepaald bedrijf?
 5. Als minima niet de duurste aanvullende verzekering kunnen betalen en kiezen voor een goedkopere verzekering komen zij wellicht eerder voor onverwachte, ongedekte medische kosten te staan. Kunnen zij dan vanuit de bijzondere bijstand een bijdrage krijgen?
  4a. Zo nee, waarom wordt dit niet aangegeven in de informatie?
  4b. In het recente verleden werd bijzondere bijstand voor medische kosten bijna altijd geweigerd omdat mensen de kans hadden gehad een verzekering af te sluiten waardoor die kosten gedekt waren. Is hier geen sprake van het afwentelen van kosten op de individuele armen die de pech hebben om ziek te worden?
 6. Bij deze verzekering geldt dat mensen slechts 75% vergoed krijgen als zij naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan.
  5a. Hoe kunnen mensen weten of hun zorgverlener is gecontracteerd?
  5b. Als mensen niet wisten dat zij niet al hun zorgkosten vergoed krijgen vanwege deze regeling, kunnen zij dan een beroep doen op de bijzondere bijstand?
  5c. Waarom is er niet gekozen voor een polis waarbij mensen vrije artsenkeuze hebben?

Door Henk Boer

Geef een reactie